Oddakonsertene er en organisasjon som utfører kulturarrangementer på oppdrag fra GeltonMedia AS.  Oddakonsertene har lenge drevet ren frivillig virksomhet, men har de siste årene vokst så mye at GeltonMedia AS har overtatt ansvaret som produsent for flere av de største prosjektene.

Oddakonsertene har som mål å gi unge og gamle en scene. Sammen skal lokale artister i alle aldrer få en profesjonell arena å vise seg frem på. Konsertene har vært en suksess, og det anslås at mer enn 400 lokale amatørartister har fått delta på konsertene. Mange av disse er barn, mange er ungdommer og noen er voksne.  Vi har de siste årene satset mer og mer på semiprofesjonelle forestillinger og trives godt med dette. 
Totalt har Oddakonsertene satt opp nærmere 100 forestillinger siden 2005.