Albert og Leonie -en musikal om arbeid og kjærlighet

-Musikalen Albert og Leonie er et stort prosjekt som er ment å tjene mange formål. Hovedtanken er at musikalen skal binde sammen amatører og profesjonelle kunstnere, og samtidig være et bindeledd mellom de tre kommunene Jondal, Odda og Ullensvang som 1.1.2020 blir slått sammen til en storkommune.  Det er også et mål å formidle en svært viktig del av Norges historie til ungdommen. De har lite kunnskap om denne viktige delen av norsk historie. De ser industrien, de lever med produktene - men de aner lite om at tungindustrien er grunnstenen i vårt velferdssamfunn. 

 

Albert og Leonie er historien om doktor Albert Petersson fra Sverige. Han var verdens fremste innen produksjon av karbid, et stoff som hadde stor betydning på verdensbasis i perioden før første verdenskrig.  Han kom til Odda i 1906 og hadde med seg sin svært unge hustru, Leonie. De to var svært lykkelige, og sammen klarte de å bygge opp et samfunn. Han var direktør på fabrikken. Hun brøt ned sosiale barrierer ved å behandle folk med respekt og kjærlighet. Dessverre dør Leonie bare 22 år gammel da hun føder parets andre barn.  Den tragiske kjærlighetshistorien ender med at Albert tar sitt eget liv fire år senere. 

Gjennom den sterke historien som skal ligge i bunn, vil vi vise hvordan utviklingen av bondesamfunnet, via en enorm turisttilstrømning - til et blomstrende og skittent industrisamfunn  - kunne skje så raskt som det gjorde. Vi ønsker å fortelle historien med “ung” musikk som skal støtte opp under historien.

 

Det er viktig at musikalen skal være historisk korrrekt. Den skal også ta for seg kulturelle uttrykk som var vanlig på den tiden vi ønsker å avspeile. Som steving, hardingfele, janitsjar, brazz-band, trekkspill. Men de tradisjonelle instrumenter og uttrykk skal mikses inn i en moderne lyddrakt.