top of page

Albert og Leonie -en musikal om arbeid og kjærlighet

Musikalen Albert og Leonie er ment å tjene mange formål.

Hovedmålet er å formidle en svært viktig del av Norges historie. Mange har i dag lite eller ingen kunnskap om en svært viktig del av norsk historie. De ser industrien, de lever med produktene - men de aner lite om at tungindustrien er en av grunnsteinene i vårt velferdssamfunn. 

 

Albert og Leonie er historien om doktor Albert Petersson fra Sverige. Han var verdens fremste innen produksjon av karbid, et stoff som hadde stor betydning på verdensbasis i perioden før første verdenskrig.  Petersson kom til Odda i 1906 og hadde med seg sin svært unge hustru, Leonie. De to var meget lykkelige, og sammen bidro de i stor grad med å bygge opp et helt nytt samfunn.

Albert Petersson var direktør på fabrikken. Hun brøt ned sosiale barrierer ved å behandle folk med respekt og kjærlighet. Dessverre dør Leonie bare 22 år gammel da hun føder parets andre barn.  Den tragiske kjærlighetshistorien ender med at Albert tar sitt eget liv fire år senere. 

Gjennom den sterke historien i bunn, viser vi gjennom dramatisering og musikk hvordan utviklingen av bondesamfunnet og turistmålet Odda - via industriutbyggingen ble til et blomstrende og skittent industrisamfunn. Vi skildrer hvordan denne enorme forandringen  kunne skje så raskt som det gjorde, faktisk så rekordraskt at det nesten er  umulig å fatte den dag i dag.

Vi ønsker å fortelle historien med “ung” musikk som skal støtte opp under historien.

 

Det er viktig at musikalen er historisk korrrekt. Den tar for seg kulturelle uttrykk som var vanlig og som er tidsriktige.  Tradisjonelle instrumenter og uttrykk mikses inn i en moderne lyddrakt.

Albert og Leonie ble satt opp som musikal våren 2019. Målet var å sette den opp igjen i 2020, men pandemien satte en stopper for dette. Vi arbeider nå for en gjenopptagelse i 2023.

bottom of page