Frilanser foto og journalistikk. 

Kontakt: geltonmedia@gmail.com