ALBERT OG LEONIE 

-en musikal om fattigdom, håp, arbeid og kjærlighet - og om en uendelig sorg.
Basert på en sann historie om Albert Petersson og hans unge hustru Leonie.