Bildene er hentet fra Kraftmuseets digitale billedarkiv

ALBERT OG LEONIE

APRIL 2019

GeltonMedia AS blir driftet av Gunn Gravdal Elton. 
Herunder er også selskapene EltonRecords og den frivillige organisasjonen Oddakonsertene (som er basert på at alle inntekter går tilbake til musikk- og konsertvirksomhet i Indre Hardanger)